browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Afmelden

Wil je stoppen bij JNN dan kun je hier het afmeldingsformulier downloaden.
Met dit formulier zet u ook de automatische machtiging stop.
Dit formulier moet ondertekend ingeleverd worden bij Robert ter Voert.

Heeft u dan nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van het bestuur.