browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Weetjes voor de ouders

Hieronder vindt u nog een aantal dingetjes die erg belangrijk zijn voor de ouders:Bij Jong Nederland staat het spel en buitenleven centraal.
Zorg dat uw kind hiervoor de geschikte kleding aan heeft.


Als uw kind voor de club verhinderd is meldt u dit dan even bij de leiding.


Gaat uw kind van de club af of wil er iemand bij de club komen meldt dit dan bij de
penningmeester of de secretaris.


Zorg dat uw kind niet te vroeg op de club is, 5 minuten voor aanvang is tijdig genoeg.


In de Moost mag niet gerookt worden.


Als de leiding uw kind naar huis stuurt zal dit zo spoedig mogelijk aan u telefonisch
worden doorgegeven met de reden waarom.


Bij zaken m.b.t. groepsbijeenkomsten of de groep altijd contact opnemen met de eigen leiding.


Voor overige reacties of vragen kunt u altijd terecht bij de leiding of het bestuur.


Voor activiteiten krijgt uw kind een briefje mee naar huis zodat u hen tijdig kunt opgeven.


Als uw kind een (kleine) traktatie wil geven kan dat, wij willen u wel vragen ervoor te zorgen
dat elk kind hetzelfde krijgt.


De kampen vindt u, nadat deze definitief zijn, terug in de agenda die elke maand in de Klepel staat.
Verdere info volgt.


Wij willen u erop wijzen dat bij ons de regel geldt dat kinderen alleen de volledige week mee op
kamp kunnen. Het is dus niet mogelijk de kinderen later te brengen of eerder op te halen.